Tag Archives: målgrupp

5 steg till att våga ringa Kalla samtal – Del 2. Så börjar du!

Tycker du det är svårt och obehagligt att börja ringa kalla samtal för att få nya kunder? För många är det en överväldigande känsla för de vet inte hur de ska göra.

 

Våga börja ringa kalla samtal

I första delen av serien skrev jag om hur man kan jobba med de rädslor man har kring kalla samtal.

Den här delen kommer att handla om struktur och hur det hjälper att våga börja ringa kalla samtal.

– Jag vet inte vart eller hur jag ska börja ringa kalla samtal. Hur lägger jag upp det?
De är bland de vanligaste frågorna jag får från säljare och företagare när vi pratar om att börja ringa kalla samtal.

Det är en fråga som rymmer en oerhörd komplexitet och det är just denna komplexitet som blir som en mörk svart hål för många. De hissnar bara på tanken att de ska ringa för att få in nya kunder.

Anledningen till att de flesta hamnar i den där svindlande känslan bara av tanken på att ringa kalla samtal är för att de inte har en struktur att jobba efter.

 

Här är 5 viktiga steg du behöver göra för att börja ringa kalla samtal.

 

1. Ta reda på vilken målgrupp du vill ringa till.

Visst kan du ringa Alla, men det tar lång tid och är inte så effektivt. Alla är ingen målgrupp utan ett begrepp på helhet i mängd för vissa satta ramar.
För att det inte ska bli så överväldigande kan det vara bra att börja smalt och litet. Senare kan du bredda. Det betyder att du väljer ut just dem som du tycker att du behöver ringa till för att nå. Det kan vara en en hel målgrupp eller ett segment av en målgrupp.

Ställ dig själv frågan varför du valt ut just dem att ringa till.

 

2. Ta fram personas. Måla upp en person som får representera denna målgrupp eller segmentet.

Personas är en fiktiv person som får representera personer i målgruppen.
Vem är det? Vad har personen för drömmar, rädslor och drivkrafter? Ibland kan man behöva måla upp 2 personer som får representera dem man ringer. Detta om det finns markanta skillnader som har betydelse för samtalet och kommunikationen.

 

3. Bestäm mål för samtalet. Varför ringer du?

Varför vill du ringa den här personen? Ska du boka ett möte, bjuda in till ett event, sälja en tjänst eller en produkt?
Om du inte vet vad du har för mål är det svårt att styra mot det. Det är också svårt för den som du ringer att förstå vad du vill.

Har du också för många mål på samma samtal kan det bli förvirrande och överväldigande för den du ringer.
En viktig regel är 1 mål per samtal!

 

4. Ta fram en genomtänkt ringlista.

Gör en noga utvald lista på vilka du ska ringa. Se till att smalna av listan så att den bara innehålla intressanta prospekt. Lägg tid på att sortera och nischa in den.

Det här är viktigt. Att ringa till personer eller företag som faktiskt inte tillhör målgruppen eller har ett intresse av dig gör att du får en massa onödiga nej. Det drar ner din självkänsla. Det går också åt onödig tid  och energi att ringa fel personer och företag.

 

5. Gör ett manus som fokuserar på prospektet (blivande kunden) inte dig.

Det är kunden och kundens tankar, behov och framgång som står i centrum för samtalet.
Vad är intressant och viktigt för kunden att veta, tycker kunden? Inte vad du tycker att kunden ska veta eller borde tycka är intressant. Träna på ditt manus och förändra det när det behövs. Det är inte förrän du börjar ringa och prata med kunder och prospekt som du märker vad som fungerar och vad som inte fungerar.

 

Genom att lägga upp strukturen bygger du den fasta mark du står på när du börjar ringa. Du ska veta:

Varför ringer du?

Vem ringer du?

Vad får prospektet/kunden ut av samtalet?

 

När den här biten finns på plats känns det ofta mycket enklare att börja ringa.

Trots det är det många som ändå har svårt att börja och komma igång. Även hos bra säljare finns en rädsla för kalla samtal och ett psykologiskt motstånd att faktiskt sätta igång.

För att förstå och jobba på det motståndet behöver man göra en inventering och skattning av sina egna rädslor för att ringa kalla samtal.
Det handlade Del 1 av i denna artikelserie. Om du missat den så läs gärna den.

Känner du dig redo och vill du sätta igång att ringa?
Om du vill få tips om genomförande och struktur ska du läsa Del 3 i serien som handlar om hur du ska jobba för att lyckas med Kalla samtal. 

Vill du ha mer kunskap och fördjupning i hur du Lyckas med Kalla samtal?

Kanske hur du bygger upp ditt manus och vad du ska tänka på när det kommer till rösten och andra viktiga bitar?
Då kan du läsa min E-bok som är Gratis. Hur du lyckas nå Kunden med Kalla samtal.
I den lär du dig hur du gör Kalla samtal till varma kunder.

 

Lycka till och hör av dig om du vill ha hjälp med något.

5 tips för en lyckad marknadsundersökning.

För att nå kunden behöver du förstå kunden.

En del tänker att en marknadsundersökning är ett stort projekt som tar en massa tid och resurser. Det behöver inte vara så.

Analys av marknadsundersökning

När senast gjorde företaget en marknadsundersökning utifrån målgruppens perspektiv?

 

Här kommer 5 tips på hur du lyckas med en marknadsundersökning.

1. Gör en liten marknadsundersökning eller flera olika små.
Genom att ställa 3-4 noga utvalda frågor till befintliga kunder eller till potentiella kunder kan du få värdefull information kring hur målgruppen tänker och resonerar.

Det är jobbigt att fylla i långa enkäter och de flesta har varken tiden eller orken att göra det.

Så att göra små marknadsundersökningar med olika inriktningar är ett bra sätt att få värdefull information. Dessa mindre marknadsundersökningar är också lättare att få in i det dagliga kundarbetet och kan vara en stödjande funktion i kundkommunikationen.

2. Tips på områden som kan vara intressanta att få information kring:

  • –  Vad tycker målgruppen är viktig för dem med tanke på vad du erbjuder?
  • –  Vilka tycker målgruppen är dina konkurrenter och vad är deras marknadsandel?
  • –  Vad tycker målgruppen om dina konkurrenter?
  • –  Vilka är behoven och de upplevda behoven hos målgruppen?
  • –  Vilka sociala media-kanaler använder målgruppen och varför?
  • –  Vilka företag/kunder är de mest intressanta att fortsätta bearbeta samt hur, var och när?

3. Tips på vad du kan använda informationen till.

Svaren på frågorna kan ligga till grund för utformning av produkter eller tjänster. De kan vara en bra hjälp vid utformning av marknadsföring, kampanjer och erbjudanden. Du kan också få fram värdefull information inför beslut om vilka Social media-kanaler företaget skall välja samt hur du ska jobba med de olika kanalerna.

4. Ställ 3 frågor till dig själv.

Oavsett om du tänker använda telefon, prata med folk på plats eller kanske ställa frågorna i ett forum finns det 3 frågor du måste ställa till dig själv. På det sättet blir det lättare att begränsa antalet frågor och det blir mer konkret.

 

Vad vill du veta?

Varför vill du veta det?

Vad ska du göra med informationen?

 

När du vet svaren på dessa frågor tar du fram de 3-4 frågor som ger dig svaret och informationen du behöver. Det blir din marknadsundersökning.

När du har dina frågor klara och i vilket sammanhang samt hur du ska ställa dem är det bara att köra på.

5. Justera och ändra under tiden.

Var inte rädd att andra frågorna om du märker att svaren inte handlar om det du vill veta. Det är inte forskning du gör utan informationshämtning för att förbättra din verksamhet och förstå målgruppen.