Category Archives: Marknad

5 tips för en lyckad marknadsundersökning.

För att nå kunden behöver du förstå kunden.

En del tänker att en marknadsundersökning är ett stort projekt som tar en massa tid och resurser. Det behöver inte vara så.

Analys av marknadsundersökning

När senast gjorde företaget en marknadsundersökning utifrån målgruppens perspektiv?

 

Här kommer 5 tips på hur du lyckas med en marknadsundersökning.

1. Gör en liten marknadsundersökning eller flera olika små.
Genom att ställa 3-4 noga utvalda frågor till befintliga kunder eller till potentiella kunder kan du få värdefull information kring hur målgruppen tänker och resonerar.

Det är jobbigt att fylla i långa enkäter och de flesta har varken tiden eller orken att göra det.

Så att göra små marknadsundersökningar med olika inriktningar är ett bra sätt att få värdefull information. Dessa mindre marknadsundersökningar är också lättare att få in i det dagliga kundarbetet och kan vara en stödjande funktion i kundkommunikationen.

2. Tips på områden som kan vara intressanta att få information kring:

  • –  Vad tycker målgruppen är viktig för dem med tanke på vad du erbjuder?
  • –  Vilka tycker målgruppen är dina konkurrenter och vad är deras marknadsandel?
  • –  Vad tycker målgruppen om dina konkurrenter?
  • –  Vilka är behoven och de upplevda behoven hos målgruppen?
  • –  Vilka sociala media-kanaler använder målgruppen och varför?
  • –  Vilka företag/kunder är de mest intressanta att fortsätta bearbeta samt hur, var och när?

3. Tips på vad du kan använda informationen till.

Svaren på frågorna kan ligga till grund för utformning av produkter eller tjänster. De kan vara en bra hjälp vid utformning av marknadsföring, kampanjer och erbjudanden. Du kan också få fram värdefull information inför beslut om vilka Social media-kanaler företaget skall välja samt hur du ska jobba med de olika kanalerna.

4. Ställ 3 frågor till dig själv.

Oavsett om du tänker använda telefon, prata med folk på plats eller kanske ställa frågorna i ett forum finns det 3 frågor du måste ställa till dig själv. På det sättet blir det lättare att begränsa antalet frågor och det blir mer konkret.

 

Vad vill du veta?

Varför vill du veta det?

Vad ska du göra med informationen?

 

När du vet svaren på dessa frågor tar du fram de 3-4 frågor som ger dig svaret och informationen du behöver. Det blir din marknadsundersökning.

När du har dina frågor klara och i vilket sammanhang samt hur du ska ställa dem är det bara att köra på.

5. Justera och ändra under tiden.

Var inte rädd att andra frågorna om du märker att svaren inte handlar om det du vill veta. Det är inte forskning du gör utan informationshämtning för att förbättra din verksamhet och förstå målgruppen.