Personuppgiftspolicy

Webbplatsen Karinbe.se och tillhörande verksamhet är en del av Exira.

Exira respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer skydda den på ett så säkert sätt som möjligt.

I Exira policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder appar, webbsidor och tjänster som ingår under en app, webbplats eller social media som administreras av Exira. Exira är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

 

Personuppgifter vi samlar in

Exira inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som kund / medlem / prospekt. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, befattning, företag samt kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer och e-postadress. Exira kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Exira registrerar, eller kan komma att registrera dina personuppgifter i samband med:

 • * Anmälan till en tjänst som erbjuds via de olika plattformar som Exira erbjuder
 • * När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen
 • * Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och social media
 • * Om du registrerar dig som medlem och därmed anmäler dig till vårt nyhetsbrev
 • * Ditt besök på våra webbplatser, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket
 • * Insamling med samtycke

Genom att du fyller i ett samtyckesformulär på hemsidan (t.ex. prenumerera på nyhetsbrev, ta del av erbjudanden mm.) så samtycker du till att dina personuppgifter (ex. ditt namn, befattning, företag, telefonnummer och e-postadress) får användas i marknadsföringssyfte för våra tjänster, produkter och verksamheter.

Vi samlar även in din IP-adress, geografiska position och intressen i syfte att kunna bättre anpassa vår marknadsföring till dig. När du besöker vår hemsida samtycker du även till att vi får lägga cookies, både så kallad förstaparts och tredjeparts cookies på din dator. Sådana cookies följer dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende.

 

Hur vi använder insamlad information

Exira behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten.

 • * För att fullgöra beställningar av tjänster via en av de plattformar som erbjuds av Exira
 • * Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev
 • * Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär
 • * För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar
 • * För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå
 • * För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster
 • * Personuppgifter används även vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster
 • * För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post, app, push eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss
 • * För att kontakta dig via app, SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring
 • * För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har valt för tjänst, tittat på och visat intresse för
 • * För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats och app att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse av de plattformar som erbjuds via Exira genom att kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet som används
 • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policys
 • * Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

All kommunikation med dig går via Exira. Vi säljer eller ger inte bort kund och medlemsinformation till tredje part. När du deltar i en aktivitet som finansieras helt eller delvis av externt företag, delar vi med oss av följande uppgifter; deltagarnas namn, företag, befattning, telefonnummer, och e-postadress. I dessa fall får partnerföretaget tillgång till uppgifterna om de anmälda efter att aktiviteten ägt rum.

Vad gäller marknadsföringsåtgärder samt uppföljning och utveckling av Exira tjänster och/eller produkter, hanteras uppgifterna endast inom Exira. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

 

Om cookies

När du använder våra webbplatser och app kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Om du önskar bli glömd på vår webbplats så tömmer du dina cookies på vår webbplats enligt instruktioner ifrån den webbläsare du använder.

Här kan du se en sammanfattning över vad som händer på webbplatsen under ditt besök:

 • * Vi kan spårar din webbaktivitet och kan komma att använda den i marknadssyfte
 • * Vi kan samla in personuppgifter vid särskilda tillfällen i syfte för marknadskommunikation, produktinformation och kundkommunikation
 • * Vi behandlar angivna personuppgifter genom att skicka in dem i integrerade system
 • * Vi sparar personuppgifter i vårt system för marknadsanalys
 • * Vi utför automatisk profilering baserat på webbaktivitet, och din profil kan användas i marknadssyfte

 

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Exira ger du din tillåtelse till att Exira registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer Exira att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om Exira använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.

Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Så kontaktar du oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Exira kommer att lagra dina personuppgifter och kommunicera med dig så länge du är kund/medlem/prospekt hos oss. I marknadsföringssyfte används inte information som är inaktuell eller blivit föråldrad. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs pga. andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

 

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Exira kommer på eget eller ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation i de e-post som vi skickar dig, var då medveten om att du kan få möjligheten att avregistrera dig från specifika utskickslistor eller avregistrera ditt medlemskap helt. Du är alltid välkommen att kontakta oss direkt (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss) för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Du kan, kostnadsfritt en gång per år, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Exira.

 

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Exira saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Exira ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

 

Så kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Personuppgiftsansvarig:
Exira
Karin Bergström

E-post: karin@exira.se

Tfn: 070-196 15 00

Denna personuppgiftspolicy uppdaterades senast 2018-05-24